Manuellterapeut Ole Reidar Johansen

Velkommen til Manuellterapeut Ole Reidar Johansens Nettside

Jeg tar for tiden ikke inn nye pasienter til behandling. Ønsker du en ren fysikalsk undersøkelse så lar det seg gjøre. Resultatet av en slik undersøkelse kan være råd, øvelser, henvisning til bildediagnostikk, fysioterapeut eller lege spesialist. Jeg har som sagt ikke kapasitet til å følge opp med behandling. Ønsker du behandling anbefaler jeg deg å betale hele behandlingen selv utenfor trygdesystemet hos fysioterapeutene ved ART Norge Klinikken i Moss sentrum.

Forsikringspasienter og privat betalende

Da jeg bare har en driftsavtale med Rygge kommune på 18 timer i uken vil pasienter med privat helseforsikring eller som betaler fullt privat bli prioritert utenom avtale tiden.

Pasientbetaling ved uteblivelse fra time

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller (uansett årsak) senere enn kl 12.00 dagen før så vil pasienten avkreves honorartakst (egenandel + refusjonstakst). Dette dekkes ikke av folketrygden.